วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ยกเลิกรักษาโควิด 19 ฟรี

 ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ทางรัฐบาลจะทำการประกาศ ยกเลิกรักษาโควิด 19 ฟรี ให้เหตุผลว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการนี้ไปมาก และติดหนี้บาน โดยจะทำให้เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นการรักษาผู้ที่ติดโควิด จะให้ใช้สวัสดิการของคนๆนั้น เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โชคดีครับทุกท่าน รักษาตัวเองให้ดี เว้นระยะห่าง ใส่ผ้าปิดปาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และฉีดวัคซิน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น