วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทรงพระเจริญ

เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ