วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

water festival

water festival 2018 ง่ายๆก็คือสงกรานต์บ้านเรานี่แหละ ที่มีความสนุกสนาน สืบสานประเพณีอันดี ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ณ ปัจจุบันนี้ประเพณีต่างๆ ความสวยงาม มันเริ่มหายไป จะมีบ้างก็ดหลือน้อยเต็มที แล้วแต่ชุมชนใดจะสามารถรักษาไว้ ไม่ให้โดนกลืนกินไปตามกาลเวลา เทศกาลสงกรานต์ที

Water Festival

สำหรับคนที่จากบ้านมาหางานทำก็กลับบ้านไปพบครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่ พ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย ต่างๆ เดินทางก็ระวังด้วย อย่าหึกเหิม รักษาชีวิตให้กลับไปถึงบ้าน และก็กลับมาทำงานต่อ อย่างปลอดภัย