วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นกกวัก

นกกวัก: นกกวักเขาเล่าว่า นกกวักจะเป็นนกรักเดียวใจเดียว หรือคู่ผัวตัวเมียเดียวไปจนตายจากกัน ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าตัวผู้หรือตัวเมียตายไป จะด้วยเหตุใดก็ต...