วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Microsoft Surface RT 32GB

Microsoft Surface RT 32GB Surface RT (32GB) ราคา 6,581 บาท (จากปกติ 16,500 บาท)
Surface RT (32GB) + Touch Cover ราคา 8,285 บาท (จากปกติ 20,590 บาท)
Surface RT (32GB) + Type Cover ราคา 9,690 บาท (จากปกติ 20,990 บาท)


    วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

    3bb เข้าเน็ตไม่ได้

    3bb เข้าเน็ตไม่ได้ หลังจากลองต่อ WIFI กับมือถือ แล้วปรากฎว่า User name และ Password นี้ใช้ไปแล้ว หลังจาก รีเซ็ท Router แล้วใส่ User name และ Password ที่ต้องใส่ครั้งแรกเข้าไปแล้ว เข้าเวบดู ก็จะปรากฎว่าต้องใส่ 3bb User name และ Password เสมอๆ เป็นบางเวบ บางเวบเข้าได้ปกติ     http://192.168.1.1/3bb