วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สาธิต มศว องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครแล้ว สาธิต มศว องครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กคือ ช่วงอายุระหว่าง 5-6 ขวบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนรับสมัคร Pre Test ทุกระดับชั้นที่รับสมัคร สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สาธิต มศว องครักษ์ นครนายก http://erdi.swu.ac.th/erdi/