วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ พระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร)