วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์ รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์ สำหรับปีการศึกษา 1/2564 ผู้ปกครองท่านใดสนใจใช้บริการ ติดต่อสอบถามได้

เส้นทางวิ่งรับ-ส่งนักเรียน

ü ดอนเมือง – รังสิต –ฟิวส์เจอร์ - ตลาดไท

ü นวนคร - คลองหลวง – หนองเสือ

ü สายไหม – ลำลูกกา 1-16 – บ้านฟ้าฯ - ตลาด 16

ü มีนบุรี - หนองจอก

ü นิมิตใหม่ - คลอง4 บ่อเงิน

ü ธัญญบุรี คลอง 1 - 16

ü บ้านนา รร.เตรียมทหาร จปร.

ü นครนายก - หนองชะอม – ปราจีนบุรี

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์


รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์

รถรับส่งนักเรียน สาธิต มศว องครักษ์