วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาธิต มศว องครักษ์

โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ (PRE-TEST) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระดับเด็กเล็กรับสมัครอายุ 3-5 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่จำกัดอายุ) สมัครออนไลน์ทาง http://erdi.swu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2558  และยังรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ด้วยนะ ขายใบสมัคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึง 30 ธันวาคม 2558 รายละเอียดติดตามได้ในเวบของทางโรงเรียน
http://erdi.swu.ac.th